top of page

JURIDISCHE BEGELEIDING

bij de aankoop en verkoop van vastgoed

INGEWIKKELD PROCES

Juridische bijstand bij de aankoop of verkoop van onroerend goed in Spanje is haast een must. Het proces van de overdracht van vastgoed in Spanje is behoorlijk ingewikkeld en verschilt in vele opzichten van het onze.  Er zijn namelijk een heleboel partijen in het proces betrokken: de verkoper, hun wettelijk vertegenwoordiger, de makelaar, de accountant, de notaris, het register, de nutsbedrijven, het gemeentehuis van de gemeente waar de aankoop wordt gedaan, banken, en in sommige gevallen de lokale rechtbanken, regionale autoriteiten en zelfs de buurman van de verkoper.

 

BETER BESCHERMD

Onze medewerkers zorgen ervoor dat alle partijen op de juiste manier gecoördineerd worden.  Wij onderzoeken dat U het vastgoed kan aankopen zonder dat U voor onaangename verrassingen komt te staan.

Waar er vroeger nog al eens een loopje werd genomen met de stedenbouwkundige wetgeving, is de aankoop van een woning vandaag zeer betrouwbaar.  De aankoop/verkoopcontracten worden dusdanig opgesteld dat de consument een uitgebreide bescherming geniet.

Maar aangezien een Spaanse notaris niet dezelfde bevoegdheden heeft zoals wij die in ons land kennen, is het toch nog noodzakelijk een aantal gegevens te onderzoeken.

 

CONCREET

 

  • wij onderzoeken de juridische status van de woning en van de promotor/verkoper, en informeren de koper/s over eventuele problemen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de aankoopbeslissing of de voorwaarden van de aankoop.

 

  • wij nemen contact op en onderhandelen met de verkoper/s en/of advocaten over de algemene voorwaarden van het aankoopcontract en zorgen ervoor dat U in regel bent met de geldende wetgeving.

 

  • we treffen de nodige voorbereidingen bij de notaris om de aankoop vlot af te ronden, zoals het voorbereiden van volmachten (naar behoren gelegaliseerd en vertaald) om op te kunnen treden namens de kopers indien ze zich in het buitenland bevinden.

 

  • we bij het afrondingsproces en zorgen ervoor dat eigendomstitels correct worden geregistreerd in het juiste lokale kadaster en dat de woning vrij is van alle kosten en lasten, vrij van bewoners en huurders en in regel is met de betaling van de relevante belastingen in verband met de aankoop.

 

  • we zorgen ervoor dat U een NIE-nummer krijgt (Número de Identificación de Extranjeros) of het fiscaal identificatienummer van buitenlanders.

 

Voor een vlotte onderlinge samenwerking hebben wij de volgende gegevens van U nodig:

 

- Uw volledige persoonlijke gegevens

- Contactgegevens van de agent/verkoper/promotor waarmee U samenwerkt

- Alle documentatie die U in Uw bezit heeft met betrekking tot de aankoop

TRANSPARANTIE

Onze dienstverlening is transparant omdat we werken met vaste tarieven. Bij het aanvragen van een offerte of een kostenbegroting zal U altijd exact weten wat de kost zal zijn voor de juridische bijstand.

bottom of page