top of page

FISCALITEIT & ADMINISTRATIE

INKOMSTENBELASTINGEN

Het bezit van eigendom in Spanje brengt een aantal fiscale verplichtingen met zich mee.  Als niet-resident in Spanje dient U jaarlijks belastingen op Uw eigendom te betalen, ook als U het vastgoed niet verhuurt.

De aangifte moet per eigenaar en per woning gedaan worden.  De bijgebouwen met een apart kadastraal nummer zullen ook moeten worden aangegeven.

 

Indien U niet verhuurt, zal er een forfaitair inkomen worden aangerekend van 1,1% op de kadastrale waarde van Uw eigendom.  Op dit inkomen zal de Spaanse fiscus een belasting van 19% heffen voor inwoners van de EU en van 24% voor inwoners van buiten de EU.

De aangifte moet jaarlijks gedaan worden vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin men eigenaar was.  Bijvoorbeeld: indien U een woning in Spanje had in 2017, dan dient de aangifte vóór 31 december 2018 te worden gedaan.

 

Indien U Uw eigendom verhuurt, zal de Spaanse fiscus een belasting heffen van 19% op Uw netto-huurinkomsten.

 

Toepasbare aftrekposten op jaarbasis in de aangifte:

 

  1. IBI of Kadastraal inkomen

  2. Basura of Vuilnistaks

  3. Verzekering

  4. Communiteit (jaarlijks)

  5. Eventuele intresten op een Spaanse lening

  6. Commissie tussenpersoon (Agentschap)

  7. Facturen werken en meubels (op 10 jaar)

  8. Facturen nutsvoorzieningen 

 

Na aftrek van deze posten bekomt U het exacte bedrag dat U aan belastingen aan de Spaanse fiscus per verhuurde periode, per trimester zal moeten betalen.

 

Als natuurlijk persoon zal U het volgende jaar nogmaals belastingen moeten betalen op de fictieve huurwaarde.  Deze wordt berekend op een kalenderjaar verminderd met de reeds aangegeven periodes dat er huuractiviteit was.

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

+34 952 766 150

  • White Facebook Icon

ILSE JODTS LEGAL & TAXES

bottom of page